เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jan/2019    เวลา : 10:12:04     จำนวนการเข้าชม (21ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jan/2019    เวลา : 15:07:10     จำนวนการเข้าชม (36ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561...
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Dec/2018    เวลา : 10:41:22     จำนวนการเข้าชม (1,181 ครั้ง)

 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561...
 • การรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Dec/2018    เวลา : 09:54:49     จำนวนการเข้าชม (386 ครั้ง)

 • การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 โครงการภาคพิเศษ ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562...
 • การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 โครงการภาคพิเศษ ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Dec/2018    เวลา : 15:04:46     จำนวนการเข้าชม (5,120 ครั้ง)

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • ข่าวทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ข่าวทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Sep/2018    เวลา : 15:57:51     จำนวนการเข้าชม (500ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโครงการศึกษาพหุภาษา จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Jan/2018    เวลา : 09:18:48     จำนวนการเข้าชม (603ครั้ง)

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ.2561...
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ.2561...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jun/2018    เวลา : 14:52:13     จำนวนการเข้าชม (121ครั้ง)

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม

 • เดิน–วิ่งศึกษาศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 26 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และสมาคมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเดิน–วิ่งศึกษาศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 26 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Nov/2018    เวลา : 09:34:09     จำนวนการเข้าชม (133)

 • วันพระราชทานปริญญาบัตร 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2561...
 • วันพระราชทานปริญญาบัตร 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Oct/2018    เวลา : 10:13:09     จำนวนการเข้าชม (248)

 • วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 37...
 • วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 37

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jun/2018    เวลา : 17:41:50     จำนวนการเข้าชม (197)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 892,362 (View)