เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Jun/2019    เวลา : 10:19:43

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jun/2019    เวลา : 10:55:54

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 1 เพิ่มเติม)...
 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 1 เพิ่มเติม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jun/2019    เวลา : 15:12:44

 • กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒...
 • กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jun/2019    เวลา : 13:31:39

 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)...
 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Jun/2019    เวลา : 14:06:11

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • ข่าวทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ข่าวทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Sep/2018    เวลา : 15:57:51

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Jun/2019    เวลา : 14:51:00

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Colling Tower) อาคารประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Colling Tower) อาคารประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Apr/2019    เวลา : 09:55:49

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Colling Tower) อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Colling Tower) อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Apr/2019    เวลา : 13:58:29

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Coolling Tower)...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Coolling Tower)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/May/2019    เวลา : 11:31:47

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  ภาพกิจกรรม

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมนาบุคลากรและ ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมนาบุคลากรและ ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2019    เวลา : 09:41:03     จำนวนการเข้าชม (54)

 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561...
 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

  ลงประกาศเมื่อ : 29/May/2019    เวลา : 09:57:22     จำนวนการเข้าชม (57)

 • กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 มอบศิษย์ก้าวสู่ ครูแห่งแผ่นดิน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์...
 • กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 มอบศิษย์ก้าวสู่ ครูแห่งแผ่นดิน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2019    เวลา : 09:38:44     จำนวนการเข้าชม (143)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ