เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Jul/2020    เวลา : 13:50:31

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว...
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jun/2020    เวลา : 09:24:57

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)...
 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/May/2020    เวลา : 09:39:06

 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563...
 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Apr/2020    เวลา : 15:55:53

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562...
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Nov/2019    เวลา : 10:28:13

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • ข่าวทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ข่าวทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Sep/2018    เวลา : 15:57:51

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jun/2020    เวลา : 15:42:05

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคาร1 คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคาร1 คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2020    เวลา : 14:52:37

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Colling Tower) อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Colling Tower) อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Apr/2019    เวลา : 13:58:29

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิ่งไฟฟ้าสำหรับออกกำลังกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิ่งไฟฟ้าสำหรับออกกำลังกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Apr/2020    เวลา : 10:52:19

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  ภาพกิจกรรม

 • การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น 2563...
 • การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น 2563

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Jun/2020    เวลา : 11:13:07     จำนวนการเข้าชม (26)

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562...
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Oct/2019    เวลา : 10:08:46     จำนวนการเข้าชม (33)

 • รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหาแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษ...
 • วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหาแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2019    เวลา : 08:55:00     จำนวนการเข้าชม (97)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ