คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาซื้อ iPad Pro๑๑ Wifi จํานวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกวดราคาซื้อ iPad Pro๑๑ Wifi จํานวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Sep/2021    เวลา : 19:04:26     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง ระบบภาพ ระบบแสง จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง ระบบภาพ ระบบแสง จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Sep/2021    เวลา : 19:02:11     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Sep/2021    เวลา : 19:00:11     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Sep/2021    เวลา : 14:00:09     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้างทําความสะอาดอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้างทําความสะอาดอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Sep/2021    เวลา : 13:57:38     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Aug/2020    เวลา : 14:41:17     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Aug/2020    เวลา : 13:45:58     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jul/2020    เวลา : 11:09:31     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jul/2020    เวลา : 10:56:41     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jul/2020    เวลา : 11:10:52     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ ...
 • ประกวดราคาจ้าง จ้างบริการรักษารักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jul/2020    เวลา : 11:02:53     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคาร1 คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคาร1 คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2020    เวลา : 14:52:37     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และกันสาดอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และกันสาดอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jun/2020    เวลา : 14:49:26     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องวิ่งไฟฟ้าสำหรับออกกำลังกาย แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง...
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องวิ่งไฟฟ้าสำหรับออกกำลังกาย แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Apr/2020    เวลา : 20:09:42     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกวดราคาจ้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้าง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Aug/2019    เวลา : 10:19:55     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)


  ทั้งหมด 2 หน้า 17 ข่าว

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การประกันคุณภาพ
    THE Impact Rank (SDGs)
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ