คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญา...
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Feb/2021    เวลา : 11:08:51     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และกันสาดอาคาร3...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และกันสาดอาคาร3...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Jul/2020    เวลา : 10:52:13     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคาร 1...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคาร 1...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Jul/2020    เวลา : 10:50:41     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิ่งไฟฟ้าสำหรับออกกำลังกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิ่งไฟฟ้าสำหรับออกกำลังกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Apr/2020    เวลา : 10:52:19     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Coolling Tower)...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Coolling Tower)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/May/2019    เวลา : 11:31:47     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2...
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Apr/2019    เวลา : 10:59:39     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก...
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Apr/2019    เวลา : 10:53:26     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ.2561...
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ.2561...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jun/2018    เวลา : 14:52:13     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟฟ้า...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟฟ้า...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2018    เวลา : 10:59:08     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งสายเครือข่ายและระบบไฟฟ้า...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งสายเครือข่ายและระบบไฟฟ้า...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2018    เวลา : 10:52:58     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2018    เวลา : 10:43:04     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุงานบ้าน ...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุงานบ้าน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2018    เวลา : 10:38:41     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2018    เวลา : 10:35:12     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2018    เวลา : 10:30:17     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2018    เวลา : 10:24:29     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)


  ทั้งหมด 2 หน้า 22 ข่าว

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การประกันคุณภาพ
    THE Impact Rank (SDGs)
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ