คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๑ นิสิตสำรอง)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๑ นิสิตสำรอง)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jul/2019    เวลา : 16:07:45     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๒ นิสิตสำรอง)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๒ นิสิตสำรอง)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jul/2019    เวลา : 11:25:52     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ...
 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Jul/2019    เวลา : 15:55:17     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒ เพิ่มเติม)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒ เพิ่มเติม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Jun/2019    เวลา : 15:44:13     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562...
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2019    เวลา : 09:18:11     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 1 เพิ่มเติม)...
 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 1 เพิ่มเติม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jun/2019    เวลา : 15:12:44     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒...
 • กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Jun/2019    เวลา : 13:31:39     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)...
 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Jun/2019    เวลา : 14:06:11     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒ เพิ่มเติม)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒ เพิ่มเติม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Jun/2019    เวลา : 13:09:32     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2)...
 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jun/2019    เวลา : 14:57:01     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...
 • ประกาศรหัสนิสิตและการรายงานตัวนิสิตใหม่ โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 1 นิสิตสำรอง)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jun/2019    เวลา : 14:40:12     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ 1 นิสิตสำรอง...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 31/May/2019    เวลา : 11:17:25     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/May/2019    เวลา : 09:29:03     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/May/2019    เวลา : 16:02:44     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562...
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/May/2019    เวลา : 09:40:51     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)


  ทั้งหมด 12 หน้า 177 ข่าว
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การประกันคุณภาพ
    THE Impact Rank (SDGs)
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ