คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • คู่มือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...
 • คู่มือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2021    เวลา : 14:40:58     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • คู่มือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 2564...
 • คู่มือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 2564...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2021    เวลา : 14:35:10     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • คู่มือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 2563...
 • คู่มือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 2563...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Aug/2020    เวลา : 14:37:42     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ข่าวทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ข่าวทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Sep/2018    เวลา : 15:57:51     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต...
 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:33:31     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อ...
 • ประชาสัมพันธ์การประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเชี่ยน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:30:46     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:25:29     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์โครงการปัญญาชน คนทำดี...
 • ประชาสัมพันธ์โครงการปัญญาชน คนทำดี ปี2...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:23:43     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อศิลปะเพื่อสันติภาพระดับชาติ...
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อศิลปะเพื่อสันติภาพระดับชาติ ประจำปี 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:16:04     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิฐจากวัสดุเหลือใช้...
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิฐจากวัสดุเหลือใช้...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:11:37     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงไทนลูกทุ่ง...
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงไทนลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:08:18     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิตร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ...
 • ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิตร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Jul/2014    เวลา : 09:04:17     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)


  ทั้งหมด 1 หน้า 12 ข่าว
  1

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การประกันคุณภาพ
    THE Impact Rank (SDGs)
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ