ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนคณะศึกษาศาสตร์ โครงการสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประจำปีงบประมาณ 2564


 

ประกาศรับสมัครทุนคณะศึกษาศาสตร์
โครงการสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ผศ. ดร. ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 0817763584
รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/folderview

 


จำนวนการเข้าชม : 277 ครั้ง