ข่าวประชาสัมพันธ์

กตัญญุตาคารวะ ศึกษาศาสตร์: สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ แม้ตัวห่างไกล ยังห่วงใยและผูกพัน


. . . ขอเชิญร่วมงาน . . .
กตัญญุตาคารวะ ศึกษาศาสตร์: สร้างพลังกาย
เสริมพลังใจ แม้ตัวห่างไกล ยังห่วงใยและผูกพัน
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/EduKuTh
ในวันที่ 27 กันยายน 2564
.......................................................................
Join Zoom Meeting Topic:
กตัญญุตาคารวะ ศึกษาศาสตร์: สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ แม้ตัวห่างไกล ยังห่วงใยและผูกพัน
Time: Sep 27, 2021 09:00 AM Bangkok
Meeting ID: 939 4788 9091
Passcode: LOVEEDU
..........................................................................
VDO แนะนำวิธีเข้าใช้งาน Zoom Meeting

จำนวนการเข้าชม : 26 ครั้ง