คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โพสเมื่อ : 2019-04-18 09:26:27 | การเข้าชม : 202 ครั้ง

          ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และสอบข้อเขียน เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 แล้วนั้น ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

เอกสารประกอบ