คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยน PEALE PROGRAM ณ Hiroshima University

โพสเมื่อ : 2019-04-25 08:16:39 | การเข้าชม : 247 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยน “PEALE PROGRAM” ณ Hiroshima University

  1. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย
  2. นางสาววราลี สินธุวา
  3. นางสาวพิลาลักษณ์ ทองทิพย์
  4. นางสาวพรพิมล นามวงศา

 

นิสิตตามรายนามดังกล่าวโปรดเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ๒ อาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์