คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา

โพสเมื่อ : 2020-01-15 09:17:56 | การเข้าชม : 181 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา

          ตามที่ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.1352) นั้น

          บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า
ไม่มีผู้มาสมัครในตำแหน่งดังกล่าว