คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

โพสเมื่อ : 2020-09-17 11:14:57 | การเข้าชม : 697 ครั้ง

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สําหรับคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง ๓๔,000 บาท 

๒. สําหรับคุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง ๒๗,๕๐๐ บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่