คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

โพสเมื่อ : 2020-10-02 14:47:43 | การเข้าชม : 78 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๑๕,๐๐๐ บาท

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<