คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

โพสเมื่อ : 2020-10-28 09:26:52 | การเข้าชม : 55 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้ให้แก่ รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 54 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์