เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 12 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Jan/2022    เวลา : 13:32:43

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Jan/2022    เวลา : 13:31:05

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jan/2022    เวลา : 18:17:12

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๑ นิสิตสำรอง)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๑ นิสิตสำรอง)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jul/2019    เวลา : 16:07:45

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๒ นิสิตสำรอง)...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๒ นิสิตสำรอง)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jul/2019    เวลา : 11:25:52

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • คู่มือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...
 • คู่มือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2021    เวลา : 14:40:58

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕...
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Nov/2021    เวลา : 09:51:59

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ iPad Pro11 wifi จํานวน 35 ชุด ครั้งที่ 2...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ iPad Pro11 wifi จํานวน 35 ชุด ครั้งที่ 2...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Dec/2021    เวลา : 14:26:46

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
 • ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Jun/2021    เวลา : 14:07:37

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก...
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jan/2022    เวลา : 15:14:21

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  ภาพกิจกรรม

 • สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น...
 • สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jan/2022    เวลา : 09:23:48     จำนวนการเข้าชม (22)

 • 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี...
 • 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Nov/2021    เวลา : 10:36:13     จำนวนการเข้าชม (46)

 • วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “ผู้บริหารพบอาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์” ...
 • วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “ผู้บริหารพบอาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์”

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Nov/2021    เวลา : 11:00:47     จำนวนการเข้าชม (48)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การประกันคุณภาพ
    THE Impact Rank (SDGs)
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ