26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี...

เนื่องในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี โดย รองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ร่วมกับผู้แทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ต่อด้วย ปาฐกถา ศ. ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการคิด….พลิกโฉมการศึกษาไทยแห่งอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ องค์ปาฐกถา รศ .ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ และ รศ.กรกฎา นักคิ้ม เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
>>ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม<<


Total 12 Picture