คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหาแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษ

โพสเมื่อ : 2019-06-27 09:00:07 | การเข้าชม : 368 ครั้ง

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหาแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ และคุณอสพาภรณ์ พิพัฒน์วิไล จาก Andrew Biggs Academy ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์