คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

การประชุม " ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ครั้งที่ 4/2563 " ในวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

โพสเมื่อ : 2020-09-16 14:58:58 | การเข้าชม : 203 ครั้ง


การประชุม " ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ครั้งที่ 4/2563 " ในวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์